Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

BT Giáo dục công dân 9- Chân trời sáng tạo

SKU:G2BH9G001M24
9,000₫

Những điểm đặc sắc của bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo :
+ Đội ngũ tác giả tâm huyết 
+ Đa dạng vùng miền nhưng đậm đà bản sắc phương Nam 
+ Tích hợp chặt chẽ với tài liệu giáo dục địa phương 
+ Kho tài nguyên phong phú và luôn được cập nhật, đặt tại địa chỉ : www.chantroisangtao.vn

Sản phẩm liên quan

 BT Giáo dục công dân 9- Chân trời sáng tạo
Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang