Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

SGK Công Nghệ 5 - Kết nối tri thức với cuộc sống

SKU:G1HH5C002H24
7,000₫

Kiến thức được đưa vào sách bảo đảm:

+ Phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và trải nghiệm của người học

+ Cập nhật thành tựu khoa học và công nghệ. Phù hợp với nền tảng văn hóa và thực tiễn của Việt Nam

+ Người học vận dụng vào giải quyết vấn đề của cuộc sống từ các cấp độ và phương diện khác nhau: cá nhân và xã hội, tinh thần (đạo đức, giá trị nhân văn), và vật chất (kĩ năng, nghề nghiệp)

Sách có những gợi ý cụ thể cho việc đánh giá kết quả học tập của học sinh, phù hợp với định hướng đổi mới đánh giá của chương trình GDPT mới.

Sản phẩm liên quan

 SGK Công Nghệ 5 - Kết nối tri thức với cuộc sống
Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang