Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

VBT Hoạt động trải nghiệm 5 Bản 1 - Chân trời sáng tạo

SKU:G4BH5Q001X24
10,000₫
  • Những điểm đặc sắc của bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo :

+ Đội ngũ tác giả tâm huyết

+ Đa dạng vùng miền nhưng đậm đà bản sắc phương Nam

+ Tích hợp chặt chẽ với tài liệu giáo dục địa phương

+ Kho tài nguyên phong phú và luôn được cập nhật, đặt tại địa chỉ : www.chantroisangtao.vn

Sản phẩm liên quan

 VBT Hoạt động trải nghiệm  5 Bản 1 - Chân trời sáng tạo
Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang