Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TIÊU DÙNG

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
 • Công ty không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của Khách hàng thu thập trên trang phuongnamedu.vncho một bên thứ ba nào khác.
 • Khi Khách hàng liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà phuongnamretail.vn thu thập bao gồm:
 1. Họ và tên;
 2.  Địa chỉ Email
 3.  Số điện thoại;
 4.  Địa chỉ giao hàng;
 5. Khu vực;
 6. Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;
 7. Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào website phuongnamretail.vn
 8. Dữ liệu tổng hợp về nội dung người dùng sử dụng.
 1. Phạm vi sử dụng thông tin
  1. Đối với nội bộ công ty

Thông tin cá nhân thu thập được chỉ được Công ty sử dụng trong nội bộ và cho một hoặc tất cả các Mục Tiêu sau đây:

 1. Hỗ trợ Khách hàng;
 2. Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ;
 3. Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang website phuongnamretail.vn theo yêu cầu của Khách hàng;
 4. Công ty có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu Khách hàng đăng ký nhận email/sms thông báo;
 5. Ngoài ra, Công ty sẽ sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản Khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của Khách hàng.
  1. Đơn vị hỗ trợ dịch vụ

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan đến phuongnamretail.vn, vì một hay nhiều Mục Tiêu nói trên. Các bên thứ ba như thế bao gồm, nhưng không giới hạn tại:

 1. Công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan;
 2. Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Công ty thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh.
 3. Bên thứ ba mà Công ty tiết lộ thông tin vì một trong các Mục Tiêu và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng vì một hoặc nhiều Mục Tiêu.
  1. quan thẩm quyền

Trong trường hợp có yêu cầu của các bên có thẩm quyền như cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra hoặc các Tổ chức thẻ Visa/Mastercard liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc gian lận thẻ tín dụng nào đó của khách hàng, Website phuongnamretail.vn trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin
 • Đối với thông tin cá nhân, phuongnamretail.vn chỉ xóa đi dữ liệu này nếu Khách hàng có yêu cầu, Khách hàng yêu cầu gửi mail về email sales@phuongnam.edu.vn
 • Ngoài trường hợp trên, Thông tin cá nhân Thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của website phuongnamretail.vn.
 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của Khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM.
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần dịch vụ do Công ty cung cấp, các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tuy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHƯƠNG NAM
 • Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, Phường 04, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: (028) 73 035 556
 • Website: phuongnamretail.vn
 • Email: sales@phuongnam.edu.vn

6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Tại phuongnamretail.vn, Khách hàng được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho Công ty sẽ được bảo mật, phuongnamretail.vn cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của Khách hàng cho bất kỳ người nào khác.

Phuongnamretail.vn cam kết chỉ sử dụng các thông tin của Khách hàng vào các trường hợp sau:

 1. Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho Khách hàng;
 2. Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại;
 3. Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của phuongnamretail.vn, và liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo vui lòng liên hệ qua email sales@phuongnam.edu.vn hoặc số hotline (028) 73 035 556.

Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang